Verhaal

We leven in een interessante tijd van fundamentele veranderingen. Voor een andere toekomst na deze crisistijd zijn vertrouwen endialoog voor mij essentieel.

Het zijn de twee belangrijkste bouwstenen van uw verhaal, en dus het fundament voor een stevig en duurzaam imago. Dat maakt het ook zo boeiend om samen met u te bouwen aan uw imago.

Bijzonder graag help ik u als klant om met uw eigen verhaal vertrouwen en dialoog te realiseren in deze nieuwe tijd. Daarvoor maak ik gebruik van beproefde methodes, zoals bijvoorbeeld ‘corporate communicatie en story telling’ en ‘reputatiemanagement’, ontwikkeld door de hoogleraren Cees van Riel (EUR) en Charles Fombrun (MIT) eind 20ste eeuw.

Met de voortdurende bijstelling van uw verhaal en uw boodschappen (en dus van uw imago) aan de veranderingen om ons heen, pas ik de in 2012 ontwikkelde ‘Scrum-methode toe van prof. dr Betteke van Ruler (UvA).

Ook maak ik gebruik van de De Bock & Dekker-methode van Mieke de Bock. Een bewezen methode om maatschappelijke ontwikkelingen en trends te vertalen, oorspronkelijk alleen in architectuur en vormgeving – nu door mijzelf ook toepasbaar gemaakt in de communicatie.

De basis van mijn eigen visie en methodiek legde ik eerder al vast in mijn publicatie uit 2005: “IMAGO. Nederland en Europa op een keerpunt”.

Onder de button ‘Diensten’ vindt u concreet wat ik voor u kan doen.

Webontwerp: Dedato Ontwerpers