Vaticaan bewijst: zonder ferm leiderschap geen positief imago

 

‘Vatileaks’ is zo langzamerhand wel de laatste nagel aan de doodskist van het Vaticaanse imago. Zwak leiderschap in de wereldwijde ‘misbruik-affaire’ deed het Vaticaan, en met haar de Rooms-Katholieke kerk, de afgelopen jaren schudden op haar grondvest. Een hoogbejaarde kerkvorst (paus Benedictus XVI is bijna 85jr) die kennelijk niet in staat is leiding te geven aan zijn ‘rijk’ doet de rest.

De paus regeert het Vaticaan, én de rooms-katholieke kerk, als een absoluut vorst vóór de Franse Revolutie van 1789. Alleen híj beslist: bijna letterlijk overal over. Anno 2012, de tijd van internet en social media, is dat eigenlijk “a hell of a job“, zoals de Amerikanen dat plegen te noemen. Ik geef het je maar te doen: een wereldwijde organisatie aansturen, plus regeren over je ‘land’. Wanneer je beschikt over een goede gezondheid en veel leidinggevende capaciteiten en ervaring, dan lukt dat nog enigszins. Met hulp van een loyaal college aan kardinalen lukte het de vorige paus, Johannes-Paulus II, lange tijd redelijk.

‘Vatileaks’ is het bewijs dat de huidige paus niet kan rekenen op die loyaliteit. Maar ook dat hij als 85-jarige niet meer de fysieke kracht heeft om orde op zaken te stellen en zijn visie richting gevend te doen zijn. twee zeer belangrijke eigenschappen voor elke ‘leider’. Op zich is dat niet nieuw, want het geschutter en de aanvankelijke ontkenningen inzake misbruik van jongens binnen de rooms-katholieke kerk wezen daar ook al op. De huidige paus is immers vooral een ‘huiskamergeleerde’, en dan nog één met weinig communicatieve vaardigheden en met een ultra-conservatieve visie op het leven. Dat mag, maar verwacht dan geen positieve respons anno 2012.

Wat het Vaticaan, én de rooms-katholieke kerk, nodig heeft is een veel jongere, energieke, ferme leider met goede leidinggevende eigenschappen en ervaringen. Maar ook eentje met goede communicatieve eigenschappen. Iemand die op een aanstekelijke manier zijn verhaal kan vertellen. Een man die zich kwetsbaar wil en kan opstellen vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn eigen duidelijke, aantrekkelijke visie. Die op die manier schoon schip maakt met een verziekte omgeving.  Alleen zó kan het imago van zowel het Vaticaan als van de rooms-katholieke kerk weer enigszins worden opgepoetst.

Dat kost echter veel tijd en de afgelopen decennia geven mij weinig hoop dat het die kant uit zal gaan.

http://tinyurl.com/83y7ku9

Vatileaks, leiderschap, imago, misbruik, Vaticaan, rooms-katholieke kerk, visie, kerkvorst, Benedictus XVI

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers