Topman Verzuimreductie geveld door ontbreken verhaal en slecht leiderschap

Topman Marcel Wenting van Verzuimreductie stapt op. Hij trekt daarmee consequenties uit het feit dat het bedrijf onder zijn leiding stelselmatig medische gegevens van zieke werknemers deelt met hun werkgevers.

Wie leiding geeft aan dergelijke praktijken heeft uiteraard geen ‘goed’ inhoudelijk verhaal. Wat krom is kan immers niemand recht praten. Wat stelselmatig gebeurt kan niet als incident worden gezien. En het is al helemaal ongeloofwaardig wanneer dezelfde topman die dit toestaat gaat zeggen dat er maatregelen zijn getroffen waardoor dit niet meer kan voorkomen. Kortom: de drie eerste stappen van een goede crisiscommunciatie waren onder leiding van Wenting al niet meer mogelijk. Dat maakt dat de toekomst van Verzuimreductie in gevaar komt.

Bovendien mogen vraagtekens worden gesteld bij Wentings leiderschapskwaliteiten, zo niet bij de morele waarden die hij als leider heeft gehanteerd. Het is een triest, maar mooi, voorbeeld van een leider die moet hebben geweten dat wat er in het bedrijf gebeurde in strijd was met de wet. Dat hij door zijn handelwijze tevens direct verantwoordelijk was voor het in gevaar brengen van de de baanzekerheid van zijn medewerkers. Maar wat nog veel erger is: van een leider mag visie worden gevraagd waar het heen gaat met een bedrijf. En van een leider mogen duidelijke normen en waarden worden verwacht die binding geven aan een bedrijf en de medewerkers trots maken op de organisatie waartoe ze behoren. Op alle fronten heeft Wenting ook hier gefaald.

Opstappen was dus de enige juiste conclusie. Hopelijk komt Verzuimreductie onder een nieuwe leiding in beter en rustiger vaarwater.

tinyurl.com/d6mk5cc 

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers