Leiderschap en imago zijn als jin en jang

Leiderschap en Imago zijn als jin en jang

Een leider is het boegbeeld van zijn of haar bedrijf of organisatie. Een duidelijk imago, gebaseerd op een helder verhaal, is daarin steeds belangrijker. En uiteraard moet diezelfde leider ook wel in staat zijn om op een acceptabele manier leiding te kunnen geven. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet altijd.

Immers, een leider behoort autoriteit te hebben én uit te stralen, naar binnen en naar buiten. Die autoriteit wordt gevoed door het imago, of beter gezegd, door een verzameling aan imago’s: beelden die diverse mensen en doelgroepen hebben van diezelfde leider. Dat imago rust, als het goed is, op twee pijlers: inhoud en vorm. Inhoud is het verhaal, de boodschappen, de communicatie. En vorm heeft te maken met zaken als: zelfbewustzijn, kwetsbaarheid, passie/betrokkenheid en authenticiteit. En dat alles in de juiste vorm: een die past bij de organisatie én bij de persoon.

Gelukkig komen steeds meer leider erachter dat alleen maar ‘de baas’ zijn, orders geven, verantwoording opeisen, etc. in de huidige tijd bij lange na niet meer volstaat om ook autoriteit te hebben (en te krijgen). Om een échte leider te zijn. Zelfs, of júist, in de tijd van internet, social media en globalisering is het verhaal, de inhoud als onderscheidend kenmerk steeds belangrijker.

Persoonlijke betrokkenheid van de leider (en van zijn of haar team) bij de definiëring van het verhaal, de boodschappen, de communicatie is een cruciale voorwaarde voor succes. Van de leider zélf, maar ook van het bedrijf of de organisatie waaraan die leider leiding geeft.

Een aantal praktijkvoorbeelden van de laatste weken en maanden:

–       Investment bank Goldman Sachs probeert de kritiek op het ontbreken van leiding en de misleiding van zakelijke partners ‘weg te lachen” maar krijgt klap na klap: een inhoudelijk verhaal ontbreekt immers, waaróm klanten zijn misleid.

–       Job Cohen was al niet sterk als partijleider, maar had een volstrekt onvoldoende inhoudelijk verhaal als oppositieleider. Bij gebrek aan een duidelijk verhaal verloor hij die positie niet alleen aan de SP. Het luidde ook zijn val in als partijleider van de PvdA.

–       Nederland voert een buitenlands beleid onder het kabinet Rutte-Verhagen dat niet erg Europees is. We hebben geen duidelijk pro-Europees verhaal meer, dus verloren we onze positie in de G20 en missen we diverse topbanen in de EU die nu naar andere landen gaan. We krijgen steeds meer het imago van een “paria” in Brussel bij gebrek aan een heldere visie waar we met de EU naar toe willen als land. Ons leiderschap, als één van de oprichters van de EU in 1957, is duidelijk tanende. tinyurl.com/6u9nj7c

–       Voormalig algemeen directeur Erik Staal van woningcorporatie Vestia verloor mede zijn baan omdat hij voor de volstrekt onverantwoordelijke speculaties met geld van anderen (schadepost ruim €1,5 miljard) geen duidelijk inhoudelijk verhaal had.

–       Voormalig directeur Nurten Albayrak van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dacht haar positie onaantastbaar was en dat de rechter haar daarin welk zou steunen. Het inhoudelijke verhaal, de boodschappen,m die deze bewering moesten ondersteunen bleken op drijfzand gebouwd.

Dát is precies de reden waarom ik, als imagostrateeg en ‘verhalenverteller’ bij uitstek, samen ben gaan werken met Peter Milovic, die alles weet van leiding geven. Immers, een leider heeft een verhaal nodig. Maar een verhaal heeft ook een leider nodig. Zie ook: www.milovic.eu

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers