Colijn of Drees: wat kiest Rutte?

Duidelijke keuzes maken vanuit een heldere visie: dát is leiderschap verbinden met inhoud. Het kabinet Rutte-Verhagen staat op een cruciale tweesprong met oog op de toekomst van Nederland in Europa. Rutte kan nú kiezen of hij een tweede Colijn wordt, of een tweede Drees.

Dat zit zo. Ófwel kiest dit kabinet, zónder een duidelijk omschreven toekomstvisie en onder druk van vooral de VVD en op punten ook van de PVV, voor doorgaan op de huidige weg met de kans dat door meer bezuinigingen het economische herstel teniet wordt gedaan en we in een langdurige recessie komen (waarschuwen veel economen). In dat geval wordt Rutte een tweede Colijn. Ófwel durft dit kabinet uiteindelijk toch te kiezen voor de toekomst. Dat wil zeggen voor structurele hervormingen in de arbeidsmarkt (ontslagrecht, WW, AOW-leeftijd), in de woningmarkt (aanpak van de hypotheekrente en scheefwonen in de huursector) en in de gezondheidszorg (beheersing van de kosten). In dat geval wordt Rutte een tweede Drees.

Met die laatste keuze voldoet Nederland weliswaar volgend jaar nog niet aan de Europese norm van het begrotingstekort van 3%, maar in 2015 ruimschoots. We hebben dan uiteraard in Brussel wel het een en ander uit te leggen. Met die keuze biedt dit kabinet echter wel perspectief aan onze economie: jongeren maken makkelijker kans op een baan en op een woning. Ouderen blijven langer actief in het arbeidsproces en in het maatschappelijk verkeer en worden zó minder gauw passief en ziek. We maken daarmee dus niet alleen onze economie gezond, maar zorgen ook dat op termijn de overheid weer geld in het laatje krijgt om te investeren in zorg, in onderwijs en in cultuur – om maar eens een paar punten te noemen. En bovendien dragen we zo ons steentje bij aan versterking van de Europese economie.

Kortom: Rutte versterkt zijn leiderschap én imago alleen met een heldere keuze, die goed beargumenteerd aangeeft waar we in de toekomst heen gaan met Nederland én met Europa. We wachten met spanning af!

http://tinyurl.com/7fuxcmc 

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers