Nieuwe PvdA-leider moet visie kunnen vertalen

LEIDERSCHAP EN PRESENTATIE NEKKEN COHEN ALS PARTIJLEIDER PVDA

Experts: eerst vertaling verhaal op orde door nieuwe leider met charisma

 

AMSTERDAM, 21 februari 2012 – Ferm leiderschap is gebaat bij een sterk inhoudelijk verhaal. Omgekeerd hebben inhoudelijke boodschappen een duidelijk, eenhoofdige leiding nodig. De PvdA mankeerde beiden en in dat opzicht biedt het aftreden van Job Cohen de partij een nieuwe kans. De belangrijkste opgave voor de nieuwe partijleider is de vertaling van het verkiezingsprogramma op een heldere, concrete en aansprekende manier. Inhoud én vorm moeten kloppen. In de verkiezingsprocedure zou dit een essentieel onderdeel moeten zijn. En natuurlijk moet die nieuwe leider er eindelijk weer eentje zijn met een natuurlijk, aangeboren, charisma. Dat stellen imagostrateeg Albert Roele en leiderschapsexpert Peter Milovic.

Volgens Imago & Leiderschapsexperts Albert Roele en Peter Milovic dreigt de Partij van de Arbeid, te oordelen naar de eerste openlijke reacties uit de eigen partijgeledingen, opnieuw een verkeerde keus te maken. Het vervelende is alleen, volgens de Kieswet moet de nieuwe partijleider/fractievoorzitter komen uit de huidige 29 overgebleven fractieleden van de PvdA. De beste keuze, een kandidaat van buiten, is op dit moment daardoor onmogelijk. “Als Hans Spekman eerst suggereert dat de nieuwe leider uit de eigen fractie moet komen, om daarna te zeggen dat vooral toch de leden zich gaan uitspreken, dan is Koning Onduidelijkheid nog steeds aan het bewind binnen de PvdA”, aldus Albert Roele, imagostrateeg. “Ga je nou eerst op zoek naar een frisse, nieuwe leider die zich snel maar goed kan bezinnen over het eigen verhaal van de partij en die daarin ook eigen accenten durft te leggen. Zorg ook dat de boodschap die de PvdA wil overbrengen nu eindelijk duidelijk en aansprekend is en maak dat een cruciaal onderdeel van de nieuwe verkiezingsprocedure. Zo zou het moeten gaan”.

Peter Milovic, leiderschapsexpert, voegt daaraan toe: “Durf eens buiten het gebruikelijke partijkader te stappen en kom met échte vernieuwing. Dat betekent: ga op zoek naar een partijleider die nu geen 20 jaar oude partijkaart heeft, maar zoek iemand die de boodschap kan omarmen en uitdragen. Leiderschapsuitstraling is vervolgens hét criterium waar de PvdA naar moet kijken. Dat betekent bovenal: charisma, een natuurlijke uitstraling en een overall ‘in charge en in control’ houding. Dit kan dus zonder meer ook inhouden dat de partij die toekomstige partijleider buiten het gebruikelijke partijkader zal vinden. Dan ontstaat het rare gegeven, dat de PvdA het nu moet ‘doen’ met de huidige fractieleden en pas bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen een echte nieuwe leider kan kiezen”.

Aan een gebrek aan snel handelen hoeft het overigens niet te liggen volgens Milovic en Roele. Beiden zijn bedenkers van het “Leadership Make Over”-model. Dat biedt concreet en binnen één week een sluitende analyse en concrete oplossingen voor vraagstukken op de gebieden leiderschap en imago (gebaseerd op een sterk inhoudelijk verhaal met duidelijke boodschappen).

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers