Wie trekt Europa uit het slob? Merkel niet, nieuwe leiders wel

merkelputin-568x431Bondskanselier Merkel faalt als intellectueel en economisch leider en is niet in staat Europa uit de crisis te leiden. Onzin: de échte oorzaken van de euro-crisis liggen in het Verdrag van Maastricht (1992) en dat kan geen enkel land op zijn eentje oplossen. Zie hier de twee uitersten uit het debat, de afgelopen week, in het Britse opinieblad The Economist tussen voor- en tegenstanders van de vraag of Duitsland, lees Angela Merkel, Europa uit het slob zou kunnen halen.

Leiderschap

Meestal ben ik goed staat in een debat één van beide kanten te kiezen, maar in dit geval niet. Voor mij is de situatie van de huidige banken- en euro-crisis in de EU dermate gecompliceerd dat ik liever kies voor een ‘én-én’ benadering. Bondskanselier Angela Merkel blinkt tot nu toe niet uit als een leider met enorme visioenen en vergezichten. Ze waakt als een moederkloek zorgvuldig over het Duitse eigenbelang. In haar politiek ten aanzien van de Zuid-Europese landen kenmerkt haar houding zich eerder door een perspectief op korte termijn  en door kleinzieligheid (bezuinigen en huishoudboekje op orde brengen). En wat betreft de broodnodige herstructurering van de EU op zichzelf kenmerkt haar beleid zich door vasthouden aan het oude, uitstellen van grote beslissingen (bankenunie, rol ECB, opkopen staatsschuldpapieren, etc.), terwijl haar minister van financiën Wolfgang Schäuble zelfs ronduit met een beschuldigende vinger wijst.

Geen leiding

En ondertussen verzanden de discussies in Europa over welke hervormingen er nu nodig zijn en op welke termijn in oeverloze discussies. Er is niemand die de leiding neemt. De vraag anno 2013 is echter: kán überhaupt één persoon of één land wel die leiding op zich nemen om de huidige crisis te bezweren en Europa uit het slob te halen? Is het niet veel beter een ‘kopgroep’ van EU-kernlanden aan te wijzen die gezamenlijk voor de gehele 28 leden tellende EU met een oplossing moet komen? Is het niet de hoogste tijd juist nú het democratische deficiet van de EU aan te pakken en te zorgen dat we de kiezers daadwerkelijke zeggenschap geven? Want één ding is mij duidelijk geworden door het debat in The Economist: Duitsland, Frau Merkel voorop, beschermt slechts haar eigen, met pijnlijke bezuinigingen (van haar SPD-voorganger Gerhard Schröder!) verkregen economische toppositie. Een positie waarin de euro cruciaal is.

Nieuwe leiders

De échte, nieuwe, jonge generatie leiders van de EU zal mijns inziens een kopgroep zijn van mensen en landen die zich kenmerk door te kijken naar het gemeenschappelijke belang van Europa op lange termijn. Door te werken aan een visie op Europa waarin plek is voor alle burgers. Een Europa dat open staat voor nieuwe ideeën. Die leiders zijn bovendien vrijgevig, vergevingsgezind en besluitvaardig. Sta maar op en meld je aan, zou ik zeggen!

Lees het debat in The Economist hier zelf na: http://www.economist.com/debate/overview/255

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers