Werk aan de winkel voor Rutte: leiderschap, imago en vertrouwen beschadigd

Tags: , , , , , , ,

Minister-president Mark Rutte krijgt het extra druk de komende maanden. Hij krijgt er namelijk een nieuwe taak bij: herstel van het vertrouwen in zijn leiderschap en van zijn imago.

Want de aanzienlijke schade aan beiden is het rechtstreekse gevolg van de ‘valse start’ van zijn tweede kabinet. Werk aan de winkel dus: tijd voor concrete acties en positieve resultaten. Alsof hij zijn handen al niet vol genoeg heeft aan de uitvoering van de talloze complexe en pijnlijke bezuinigingen.

Leiderschap, imago en vertrouwen staan of vallen met én een sterke, heldere boodschap én met de manier waarop leiders die boodschap vertellen. Op beide vlakken staat onze minister-president inmiddels akelig in het ‘rood’. Eerst waren er de versprekingen over miljarden en miljoen ten tijde van het eerste hulppakket van de EU aan Griekenland (herfst 2010). Toen het gebrek aan overeenstemming met gedoogpartner PVV en uiteindelijk het mislukken van de Catshuis-besprekeingen over extra bezuinigingen (voorjaar 2012). Hierdoor zijn veel wezenlijke problemen (ontslagrecht, woningmarkt, zorgkosten, etc.) blijven liggen. Kon Rutte het beeld van de ‘weglachpremier van de plakbandcoalitie’, zoals D66-leider Alexander Pechtold hem karakteriseerde, tijdens de campagne nog enigszins repareren. Nu is de schade veel ernstiger. Immers, Rutte-II is een stabiel meerderheidskabinet met twee sterke partijen (VVD en PvdA) die de genoemde maatschappelijke vraagstukken wél structureel wil aanpakken.

Inhoud

Rutte sloeg de plank zowél mis op de inhoud (verandering van de zorgpremies) áls op de manier waarop hij hierover communiceerde. Na de eerder genoemde inhoudelijke versprekingen en fouten is dit het zoveelste incident. Excuses maken is dan wel sympathiek, en ook broodnodig, maar dat is niet voldoende. Uit Rutte’s daden zal de komende maanden moeten blijken dat hij inhoudelijk telkens de juiste boodschappen brengt. Onze minister-president kan het zich niet nóg eens permitteren over de schreef te gaan. Want dan blijkt dat hij een structureel probleem heeft met politiek ingewikkelde inhoudelijke zaken. Dat hij, met andere woorden, ons land niet daarin kan leiden. Wat wél zijn taak is.

Vorm

En wat het tweede punt betreft, de vorm, de manier van communiceren: het is een groot goed wanneer Nederland als leider iemand heeft die goed gehumeurd is, die humor heeft en die een positieve inborst heeft. Maar dat kan ook doorslaan wanneer de inhoud gebrekkig wordt. Wat ik ernstig mis bij deze minister-president is een blijk van levenswijsheid, van compassie en van persoonlijke emotie in de manier waarop hij spreekt: wérkelijk begaan zijn met het lot van mensen die het moeilijk hebben of krijgen. Lippendienst volstaat dan niet. Uit Rutte’s woorden én uit zijn (non-verbale) houding had moeten doorklinken dat hij daadwerkelijk voelt wat er met mensen gebeurt die offers moeten brengen. En dat ontbrak. Dat brengt mij tot de gedachte: misschien verkeert onze minister-president wel in de uitzonderlijke en buitengewoon gelukkige situatie dat hem dat nooit is overkomen?

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers