Gerdi Verbeet: zó mooi kan leiderschap zijn

Vandaag heeft Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) afgenomen als lid en dus ook als voorzitter van diezelfde Tweede Kamer. Haar ‘finest hour’ op het gebied van leiderschap zat in de staart van haar bijna zesjarige kamervoorzitterschap: ze nam voortvarend de leiding in de formatie van een nieuw kabinet. Haar opvolger/-ster krijgt nog een zware dobber dit proces verder in goede banen te leiden.

Want dat is voor het eerst: niet langer de Koningin maar ons parlement, de Tweede Kamer, in de persoon van diens voorzitter neemt het voortouw bij een kabinetsformatie. Daarmee wordt de functie van voorzitter van de Tweede Kamer veel belangrijker dan zij al was. Het komt dan aan op leiderschapskwaliteiten om zo’n taak in goede banen te leiden. Wél opereren vanuit de persoonlijke betrokkenheid, de passie bij het vak politiek. Maar ervoor waken dat die niet de overhand krijgen, samen met de emotie; dat zou een gevaarlijke cocktail kunnen zijn.  Mevrouw Verbeet heeft  in de afgelopen bijna 6 jaar als geen ander geleerd hoe daarin haar eigen balans te vinden. Zonder zichzelf te verloochenen of voorbij te lopen diende Gerdi Verbeet als Kamervoorzitter altijd onpartijdig te zijn, erop toe te zien dat iedereen zich hield aan de afgesproken regels. Ook was het haar rol dat debatten niet ontaardden in wat leek op scheldpartijen.”Doe eens normaal, man!” ligt ons nog vers in het geheugen.

Daar komt nu bij: het inzicht, de tact en de strategie te ontwikkelen hoe een formatieproces snel en bekwaam tot een goed einde te brengen. Zonder zich als partijlid te verliezen in de inhoud, want dat is de taak van de (in)formateurs. Het gaat dan om vragen als: welke partijen kunnen met elkaar een stabiel meerderheidskabinet vormen? Welke mensen kunnen dat op korte termijn waarmaken? En op basis waarvan maak je daaruit een verantwoorde keuze? Want vóór alles is stabiliteit wat Nederland nodig heeft (verhaal) en wat Europa van ons mag verwachten (imago).

Haar start was flitsend en goed. De opvolger/-ster van Gerdi Verbeet kan veel van haar leren om het formatieproces tot een goed einde te brengen: http://tinyurl.com/9mfzb5l

Leave a Reply

Webontwerp: Dedato Ontwerpers