Start de dialoog:
ja of nee?

Wat ziet u:
imago of verhaal?

Waar kiest u voor:
verbinden of zenden?

Wat vindt u beter:
inhoud of vorm?

Waar let u op:
boodschap of taal?

Wat doet u:
aan de slag of trainen?

Wat denkt u:
vertrouwen of dialoog?

Dan is dit mijn antwoord:

Eerst het imago - het beeldbeeld dat anderenanderen van uu hebben.

Vertrouwen en dialoog staan daarin centraal, als antwoord op de huidige tijd. De inhoud voor een goed imago komt uit uw verhaal en uit uw boodschap. Te samen moeten die verbinden, verklaren en vertrouwen scheppen.

Een goed verhaal en een goede boodschap beklijven alleen wanneer ze zijn geschreven en worden verteld in de taal van de doelgroep. Alleen een tekst die bij hen goed valt is effectief.

Met andere woorden: na de inhoud komt de vorm, de manier waarop u uw verhaal vertel. Imago is dus inhoud en vorm. Dat oefenen we zorgvuldig in mijn training - dus vóór we aan de slagaan de slag gaan.

En pas dan volgt de communicatie van uw verhaal, van uw boodschap. Alleen zó winnen we samen vertrouwen : door te werken aan een dialoog bouwen we aan een duurzaam en stevig imago. Wanneer u contact met mij opneemt help ik u graag.

imago imagostrateeg imagostrategie imagobeheer beeld verhaal story storytelling boodschap boodschappen communicatie vorm inhoud vertrouwen dialoog methodiek taal tekst formulering toonzetting persoonlijk vertellen presentatie media social media training presentatietraining mediatraining albert roele
Webontwerp: Dedato Ontwerpers